Inkluderende museer

Norges museumsforbund får 3.000.000 kroner til prosjektet Inkluderende museer.

Forbundet jobber for å gjøre museene til de viktigste møteplassene i samfunnet gjennom å synliggjøre og styrke museenes samfunnsrolle. I dette arbeidet er deling av ideer og erfaring mellom museene viktig. Inkluderende museer er en breddegave hvor museer får mulighet til å realisere prosjekter som vil bidra til at deres museum blir en møteplass for flere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?