Inkludering av unge gjennom gaming

NORGES KFUK-KFUM fikk 220 000 kroner til gamingutstyr og aktiviteter i 2024

KFUK-KFUM jobber for å inkludere barn og unge i utenforskap blant annet gjennom gaming, og vil derfor etablere fysiske og digitale fellesskap for unge med denne interessen. På Forandringshuset i Drammen vil de også basert på erfaring utvikle en metodeveileder, for å forstå og løse problemene som fører til utenforskap, og hvordan gaming kan være en løsning ut av det. KFUK-KFUM har fått tildelt 220 000 kroner til gamingutstyr og aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?