Inkludering gjennom symaskiner

Voksenopplæringen I Skien får 50.000 kroner til fire symaskiner.

Gavemottaker ønsker å starte et skredderkurs for nyankomne flyktninger. De har instruktørkompetanse, men mangler nødvendig utstyr. Kursene skal være ukentlige og vil gi deltakerne en trygg møteplass, et nytt nettverk og muligheter til å utfolde seg kreativt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?