Inkluderingsarena på Sørum

Sørum skole, Vølneberg vel, Lørenfall og omegn vel, Sørum idrettslag, Sørum bondelag, Blaker og Sørum historielag, FAU ved Sørum skole og FAU ved Nordli barnehage skal i samarbeid sørge for at barna opplever skolen som et godt sted å være.

Gjennom fokus på gode møteplasser i skolens nærområde, vil de legge til rette for lek, læring, vennskap og samarbeid. Planen er å tilrettelegge for aktiviteter som krever lite forberedelse og forpliktelse, men også å tilby større aktiviteter som går over lenger tid, og innebærer opplæring.

Sørum skole/Lørenskog kommune, oppvekst og utdanningssektoren får 600,000 kroner til aktivitetsutstyr for musikklek for de yngre, bandutstyr, kunstverksted, sirkusverksted og byggesett for laftehytte og honorarer for kursing.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?