Inkluderingsprosjekt

Norges Bygdekvinnelag har fått støtte til møteplasser og kompetanseøkning for minoritetskvinner, gjennom prosjektet “Kvinner ut”.

Gjennom inkluderingsprosjektet «KvinnerUT» har Bygdekvinnelaget blant annet etablert møteplasser og kvinnenettverk som styrker minoritetskvinners kompetanse.

Erfaringene hittil viser at lokallagene, i samarbeid med kommunen, ressurspersoner og andre organisasjoner, lykkes godt med å engasjere lokalmiljøene og at minoritetskvinners samfunnsdeltagelse øker. Til videreføring av prosjektet fikk Norges Bygdekvinnelag 3,45 millioner kroner i 2019.

Norges Bygdekvinnelag fikk også 2.165.000 kroner i 2018 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?