Inkluderingsprosjekt

CODA OSLO INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL får 500000 kroner til workshoper om inkluderende arbeidsmetoder samt visninger for og med unge dansere med funksjonsnedsettelser

CODA etablerte i 2020 et inkluderingsprosjekt der unge dansere fikk ta del i prosesser med profesjonelle dansere fra andre land. De viderefører denne ideen i 2023 og 2024 med talentfulle lokale dansere med funksjonsnedsettelser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?