Innkjøp av ATV til helårsdrift

NØTTERØY IDRETTSFORENING fikk 175 000 kroner til ATV i 2024

Nøtterøy idrettsforening tar sikte på å bli mer selvgående når det kommer til vedlikehold av anlegget sitt, spesielt under de utfordrende vintermånedene. De søker midler for innkjøp av en ATV, som vil bidra til å effektivisere driften ved å blant annet rydde snø, vedlikeholder stier og løyper, samle inn granulat og til og med kjøre skiløyper. Nøtterøy idrettsforening har fått tildelt 175 000 kroner til innkjøp av en ATV.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?