Innkjøp av instrumenter til ungdom

HORTENS UNGDOMSMUSIKKORPS fikk 89 000 kroner til marimba i 2024

Hortens Ungdomsmusikkorps opplever økt rekruttering, men mange av de nye medlemmene mangler egne instrumenter, og korpsets eksisterende instrumentpark trenger forbedring. Det er spesielt behov for kostbare instrumenter som marimba, tuba og barytonsax. Hortens Ungdomsmusikkorps har fått tildelt 89 000 kroner, øremerket kjøp av en marimba.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?