Innlandet Bandyregion

Innlandet Bandyregion får 18.000 kroner til bandyutstyr til “Jenteprosjektet”. Dette er et tiltak som skal aktivisere flere jenter i alderen 13-19 år. I 2014 gjennomførte bandyregionen to pilotprosjekter i Innlandet med stort hell.

Målet var å få flere jenter i aktivitet, og prosjektet viste at de som kom med i løpet av prosjektperioden var jenter som enten var inaktive eller hadde falt fra annen aktivitet. Flere av disse jentene spiller nå bandy i allerede eksisterende klubber, og har derved bidratt til økt rekruttering til sporten. I 2015 er det planlagt å kjøre prosjektene i Brumunddal og Lillehammer. Dersom dette lykkes på samme måte som i 2014, vil det i løpet av høsten 2015 være fire jentegrupper i fire forskjellige områder som sammen utgjør et konkurransemiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?