Innsats for Oslofjorden

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD får 14574000 kroner til prosjekt “Kysthjelperne”

Kystmiljøet i Oslofjorden er under hardt press og i rask endring. Resultatet er mindre mangfold og en mer sårbar fjord. Prosjekt “Kysthjelperne” er et treårig prosjekt, hvor målet er å aktivisere og engasjere unge og voksne til å ta en aktiv rolle i arbeidet med å gjenopprette et sunnere fjord- og havmiljø. Utvalgte arter og naturtyper skal kartlegges og følges opp, og informasjon om tilstanden i Oslofjorden skal formidles bredt. I samarbeid med forskningsmiljøer skal det også igangsettes ulike naturrestaureringstiltak. Prosjektet skal også gjennomføres i samarbeid med flere friluftsliv- og miljøorganisasjoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?