Innsattes barn – “Mamma fra innsiden”

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON fikk 500 000 kroner til foreldreveiledningsprogram i 2024

I prosjektet “Mamma fra innsiden”, fokuserer Kirkens Bymisjon på å styrke morsrollen hos innsatte og jobbe mot stigmatiseringen av det å ha en mor i fengsel, for å forbedre barnas livssituasjon. Samarbeidet med Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) tar sikte på å utarbeide veiledningsprogrammer for kvinnelige innsatte, for å øke deres foreldreferdigheter og redusere belastningene barna opplever. Stiftelsen Kirkens Bymisjon har fått tildelt 500 000 kroner øremerket til foreldreveiledningprogrammet “Mamma fra innsiden”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?