Innsikt i samtidskunst

Kunstnernes Hus har fått støtte til kunstnerbesøk og workshops for skoleelever i samarbeid med kunstnere.

Workshop med kunstner Ahmed Umar i forbindelse med Kunstnernes Hus' prosjekt Venneskole. (Foto: Leonie Merkel).

Prosjekt “Venneskole” er et treårig prosjekt som retter seg mot ungdomsskoletrinnet og elever som begynte i 8. klasse høsten 2020.

Deltakende klasser får årlig et kunstnerbesøk på skolen med kunstnerpresentasjon og workshop samt minst et besøk på Kunstnernes Hus med omvisning og workshop.

Kunstnere på klassebesøk forteller om sitt arbeid og organiserer workshop for elevene. Elevene får møte en kunstner, arbeide praktisk og tverrfaglig, og utforske nye materialer og teknikker.

Kunstnernes Hus fikk 311 300 kroner for skoleåret 2020-2021, og deretter fikk de 500.000 kroner til prosjektet “venneskole” i to år fra skoleåret 2021-2022. Tildelingen ble gitt som en del av satsingen Kunst på programmet.

Flere tildelinger til Kunstnernes Hus

2020: Tildelt 50.000 kroner til verksted/formidlingsrom for barn og unge, og 30.000 kroner til foredrag.

2019: Kunstnernes Hus fikk tildelt 1 million kroner til utstilling og formidling av sommerutstillingen 2019, videre fikk de tildelt 2,25 millioner kroner til sommerutstillinger i tre år fremover.

2018: Tildelt 400.000 kroner til skulpturverksted for barn og unge. Prosjektet var i samarbeid med Deichmanske hovedbibliotek og Biblio Tøyen, fra høsten 2018 og hele 2019.

2018: Tildelt 250.000 kroner til filmsatsing for barn og unge, med LEO filmklubb og LEO filmskole.

2015: Kunstneres Hus ønsket å transformere et auditorium til kinorom og fikk 1,5 millioner kroner til kinoteknisk utstyr. Rommet bruks som tverrfaglig kultursal for kinotilbud og andre kulturarrangementer.

2015: Tildelt 100.000 kroner til formidlingsrommet Atelier Felix.

2012: Tildelt 300.000 kroner til nytt formidlingsrom for barn og familier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?