Innvandrermødre som rollemodeller

MOVING MAMAS AS får 650000 kroner til prosjekt for å inkludere innvandrerkvinner i arbeidslivet

Mange førstegenerasjons innvandrerkvinner blir værende utenfor norsk arbeidsliv, og ofte også utenfor samfunnslivet. Uten egen inntekt blir reell likestilling vanskelig, økonomisk ulikhet øker, og flere barn vokser opp i fattigdom. Moving Mamas er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. De løfter frem rollemodellene blant førstegenerasjons innvandrerkvinner, og viser en annen historiefortelling enn det som ofte vises frem. Gjennom et eget akademi, produksjon av egne produkter og kommersielle tjenester er selskapets mål å få flere innvandrerkvinner i arbeidsliv og entreprenørskap. De viser at mødre med flerkulturell kompetanse er verdifulle ressurser i samfunnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?