Inspirasjon til realfagsstudier

Institutt for marin teknikk på NTNU fikk 1.000.000 kroner i 2014 til valgfaget “Teknologi i praksis”, til nødvendig utstyr og opplæring av veiledere .

Ansatte ved NTNU/Marin teknikk arbeider med å lage prosjekter som skal inspirere unge til videre realfagsstudier. De ønsker å vise at fagene er både nyttige, relevante og kan være morsomme.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til prosjektene “Radiostyrt båt” og “Vind/vann mølle”. Disse tilbys i valgfaget “Teknologi i praksis” i ungdomsskolen, og på vitensentre.

Deltakerne som får oppdraget skal bygge en båt på bakgrunn av ulike, gitte kriterier eller henholdsvis lage et eget kraftverk. I begge prosjektene må man i en designfase ta noen valg, man må gjennom en praktisk byggeprosess og til slutt teste modellen. Da får man se resultatet av valg som er gjort tidligere i prosessen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?