Inspirerende læringsmiljø

Fryal skole får 250.000 kroner til læringsarenaer som stimulerer til læringslyst.

Skolen skal i samarbeid med Vitensenteret Innlandet og profesjonelle kunstnere lage et eget vitensenter på skolen for å stimulere til læringslyst med annerledes virkemidler. De skal dekorere alle kriker og kroker av skolen, med blant annet tidslinjer i trappehusene og store folier med gangetabeller og gradskiver i gangene. De skal innrede matematikkrom og sjakkrom, astronomiavdeling og butikkavdeling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?