Instrumenter i fokus

BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD får 350000 kroner til kurs og aktiviteter

Nettverk for orgelpedagoger (NFO) ble stiftet høsten 2019. Formålet til nettverket er å arbeide for faglig dialog, kompetanseheving og styrking av arbeidsvilkår for orgelpedagoger som underviser barn og unge. I tillegg ønsker nettverket å bidra til at det utvikles gode pedagogiske verktøy i opplæring på orgel.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?