Instrumenter i fokus

NORSK RESSURSSENTER FOR KLASSISK MUSIKK KF får 2700000 kroner til rekrutteringsaktiviteter 2024-26

Rekrutteringsprogrammet “Instrumenter i fokus” er en satsing initiert av Dextra Musica og som koordineres av Valdres Sommersymfoni på vegne av et bredt musikkfelt. Målet er å bidra til økt rekruttering på instrumentgruppene obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Som en del av satsingen gjennomføres det en kartlegging, lærerkurs, nettverkstreff og utvidet tilbud på sommerskoler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?