Instrumenter og bandprosjekt

Lakkegata skoles musikkorps får 95.000 kroner til instrumenter og bandprosjekt.

Korpset har hatt fantastisk rekruttering de siste årene og har nå 81 medlemmer i alder mellom 8-13 år. De bidrar til integrering og inkludering, et godt skolemiljø og musikkopplæring til svært mange barn. Korpset har også igangsatt et bandprosjekt for syvendeklassingene, slik at disse får lyst til å fortsette med musikk selv etter ungdomsskolen. Medlemsveksten krever at enda flere får instrumenter, og korpset ønsker seg nye til 20 aspiranter .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?