Instrumenter og sceneutstyr

Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral får 200.000 kroner til telt, instrumenter og sceneutstyr.

SAIFF er et partnerskap mellom et tjuetalls frivillighetsbaserte medlemsorganisasjoner og -grupper. Disse representerer det mangfoldige samfunnet med et bredt spekter av kulturer, livssyn og religioner. SAIFF fungerer både som en åpen møteplass som blir brukt fritt av bydelens beboere og som et bindeledd og tilrettelegger for nærmiljøaktiviteter der frivillighet og deltakelse står i fokus. Da de involverte organisasjonene ofte ikke har råd til å leie utstyr for å lage gratis kulturarrangementer for barn og unge søkes det om støtte til å kjøpe inn instrumenter og sceneutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?