Instrumenter til Bøverbru og Eina

BØVERBRU/EINA SKOLEKORPS fikk 98 125 kroner til tuba og walthorn i 2024

Bøverbru/Eina skolekorps er skolekorpset til bygdene Bøverbru og Eina i Vestre Toten kommune. De rekrutterer fra to barneskoler, Bøverbru skole og Thune skole på Eina. Rekrutteringen til korpset er god, og korpset har per i dag 40 medlemmer. Koepset har nå behov for en tuba og et walthorn på grunn av økt rekruttering.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?