Instrumenter til Drøbak-Frogn skolekorps

Drøbak-Frogn skolekorps får 100.000 kroner til nye instrumenter i 2014.

Skolekorpset har en øvre aldersgrense på 18 år og teller 40 musikanter – de har opplevd en kraftig økning i rekrutteringen de siste årene. Korpset driver utstrakt dugnadsvirksomhet og er synlig i lokalmiljøet. Behovet for nye instrumenter er derfor stort.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?