Instrumenter til Gjallahorn

Gjallarhorn får 174.185 kroner til tre instrumenter.

Korpset til Rudolf Steinerskolen i Oslo er i sterk vekst med svært gode plasseringer i både regionmesterskap og norgesmesterskap. I 2008 satset de på en omfattende oppgradering av instrumentparken, noe som bidro til å løfte det musikalske nivået. Nå er alle instrumentene i bruk, og rekruttering av nye aspiranter står på trappene. For å fortsette den gode musikalske utviklingen ønsker de en trombone og en tuba. Som et ledd i en langsiktig prosess med å oppgradere slagverkparken, ønsker de også rørklokker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?