Instrumenter til klassekorps

Korpsnett Norge og stiftelsen Korps i skolen fikk to millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB i 2014 til kjøp av instrumenter som lånes ut til skoler som vil etablere klassekorps.
 

Alle fjerdeklassinger spiller i klassekorps på Lommedalen skole i Bærum. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Korpsnett Norge er en landsomfattende organisasjon for musikkorps og ensembler. I samarbeid med Stiftelsen Korps i skolen hjelper de skoler med å etablere og drifte klassekorps.

Klassekorps prøves nå ut på 15 skoler rundt om i landet. Unni Færøvik, daglig leder i Korpsnett, forteller at målet med prosjektet er at så mange barn som mulig skal få prøve å spille og helst bli rekruttert inn i skolekorpset.

— Dette kan være et viktig verktøy for å starte opp igjen et korps som er blitt nedlagt. Det er vanskelig å få rekruttert til et korps som ikke synes. Hvis det ikke er noen som spiller i 17.mai toget – hvordan skal du da få noen til å få lyst til å spille i korpset, sier hun.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?