Instrumenter til korps

Sande musikkorps får 100.000 kroner til tromme og pauker.

Korpset gir tilbud til ungdom som ønsker å spille mer når de er ferdig med skolekorps og rekrutterer fra nordre Vestfold, i tillegg til Drammen og Lier. Det drives på frivillig basis og har holdt på i 50 år. For å kunne opprettholde tilbudet ønsker de å kjøpe inn ny konserttromme, samt å reparere fire pauker.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?