Instrumenter til korpset

UTSIKTSBAKKEN BRASSBAND får 112668 kroner til instrumenter

Utsiktsbakken Brassband er et av Norges åtte spesialkorps for utviklingshemmede, startet på Lillehammers spesialskole i 1987. Etter at skolen ble lagt ned i 1995 har korpset hatt sin base i Kulturhuset Banken. Korpset består i dag av 28 musikanter i alderen 14 til 47 år. Korpset er ungdommenes mestringsarena i særklasse, og den viktigste sosiale arenaen de har utenom hjemmene sine. De trenger å fornye deler av instrumentparken sin.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?