Instrumenter til Mortensrud skolekorps

MORTENSRUD SKOLEKORPS fikk 165.000 kroner i 2018 til instrumenter.

Mortensrud skolekorps ligger i et svært multikulturelt område og favner barn og ungdom med ulik kulturell og sosial bakgrunn. Korpset er en viktig og samlende faktor for hele området, og har stor dugnadsinnsats gjennom hele året.

Den siste tiden har korpset opplevd stor vekst i antall medlemmer, og trenger sårt flere instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?