Instrumenter til musikkbingen

ÅS KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR får 250000 kroner til vibrafon og andre musikkinstrumenter med tilhørende utstyr

Ås internasjonale kultursenter etablerte i 2017 en musikkbinge som skulle være tilgjengelig som øvingsrom for alle barn og unge i kommunen. Den er til stor glede for mange. Både frie band bestående av barn og unge, kulturskoleelever, korps, skoler og fritidsklubb har tilgang. Nå trengs en fornyelse og oppgradering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?