Instrumenter til Nøkleby Skolekorps

Nøkleby Skolekorps får 50.000 kroner til reparasjon og innkjøp av instrumenter.

Korpset har 60- års jubileum i 2017, og har 30 musikanter. Hærverk på utstyr og instrumenter har gjort at korpset har behov for både kjøp av nye og reparasjon av gamle instrumenter. Dette vil bidra til fortsatt spilleglede og ny giv for korpset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?