Instrumenter til piano orkester i Moss

MOSS KOMMUNE KULTURTJENESTEN fikk 240 000 kroner til innkjøp av elektroniske pianoer, krakker og headset i 2024

Moss kommune Kulturtjenesten har fått tildelt midler til innkjøp av elektroniske pianoer, krakker og hodetelefoner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?