Instumenter til korps på Hurum

Sætre og Folkestad skolekorps får 30.000 kroner til instrumenter.

Korpset ble dannet i 2005 og har 31 musikanter. Korpset stiller opp med musikk og glede på arrangementer i bygda, og har også arrangert lokale seminarer sammen med korps i regionen. For å sikre videre spilleglede er det blant annet behov for nye instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?