Integrering gjennom deltakelse i arbeidslivet

DIGNA AS får 857000 kroner til testing og utvikling av den applikasjonsbaserte læringsplattformen DIGNA

Digna jobber for økt integrering av flyktninger og innvandrere. Gjennom en applikasjonsbasert, digital læringsplattform skal de bidra til å skape klarhet i kulturelle barrierer, bygge tro på egne evner og muligheter, og gi verktøy for at flere kommer seg i arbeid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?