InterBridge – Akademi

INTERBRIDGE AS får 300000 kroner til utstyr og prosjektmidler

InterBridge er en ideell, politisk og religiøs nøytral startup som tilbyr en unik lærings- og mestringsarena for ungdom, på tvers av forskjeller, og i alderen 12-18 år. InterBridge Akademi er et gratis lederskapskurs for ungdom. Akademiene er unike lærings- og mestringsarenaer for ungdom uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. De har fått støtte til utstyr og prosjektmidler.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?