Interessegruppen Berg Interneringsleir

Interessegruppen Berg Interneringsleir får 400000 kroner til informasjonstavler og fortellinger langs den historiske stien. Interessegruppen er satt sammen av mennesker med stor interesse for 2. verdenskrigs historie og spesielt historien fra Berg i Tønsberg, hvor det var konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig. Gave fra Sparebankstiftelsen DNB er med og bidrar til oppbygging og utvikling av Berg som et viktig kompetansesenter med utstillinger og informasjon om denne delen av krigshistorien. Det skal bygges infrastruktur rundt senteret med historiske stier og informasjonstavler langs denne ruten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?