Internasjonal møteplass på Nesodden

NESODDEN FRIVILLIGSENTRAL får 30000 kroner til utstyr og formidling

På frivilligsentralen foregår et bredt aktivitetstilbud ukentlig. Et av tilbudene er i samarbeid med flyktningtjenesten og biblioteket, og går ut på å skape en møteplass for norske og utenlandske familier en gang i måneden. Tiltaket innebærer at folk møtes, språk læres og sosiale nettverk skapes. Det serveres mat i tillegg til at aktiviteter som for eksempel lesestund for barna gjennomføres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?