Internasjonalt kultursenter i Ås

Internasjonalt kultursenter i Ås får 150.000 kroner til oppgradering av scene.

Kultursenteret er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner, asylmottaket og kulturskolen i Ås. Målet er å være en arena og møteplass for internasjonale miljøer, og å inkludere unge i kulturelle aktiviteter. Kultursenteret har lokaler og noe utstyr, men trenger blant annet å oppgradere en scene. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?