Introduksjon av bandy gjennom lek og spill

Oslo/Akershus Bandyregion får 270.000 kroner til utstyr og kurs for unge ledere.

Regionen består i dag av 40 klubber som driver barne- og ungdomsaktivitet. De er opptatt av å tilrettelegge aktivitet i lokalmiljøene, slik at flest mulig skal få delta så lokalt som mulig og på sitt nivå. Nå skal de gjennomføre gratis nybegynnerkurs i innebandy i samarbeid med de lokale klubbene. Nybegynnerkurset gir en innføring i innebandy gjennom lek og spill. De har fokus på å utdanne unge ledere som gjennom prosjektet får praksis og kompetanse som de kan ta med seg tilbake til lokal klubb. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med aktivitetsskolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?