Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse – Lilleborg

Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse får 1.500.000 kroner til istandsetting av lokaler for forskning og utvikling innen billedkunst.

Irma Salo Jæger og Tycho Jægers Stiftelse kjøpte i 2002 den gamle linoljefabrikken til Lilleborg på Sandaker i Oslo. Bygget står på gul liste hos Byantikvaren i Oslo, spesialområdet bevaring av bygninger.

Stiftelsen har som formål å yte bidrag til billedkunst og støtte til forskning innen området anvendt fysikk. Deler av bygget lånes ut som atelierplass for billedkunstnere.

Sparebankstiftelsen DNB bidrar med kr 1.500.000 til istandsetting av underetasjen til forsknings og utviklingsarbeid innen billedkunstens teori og praksis, møterom, bibliotek og materialverksted.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?