Iskunstgruppa Kald Kunst

Iskunstgruppa Kald Kunst får 160000 kroner til klassesett med rasper, isjern og annet iskunstutstyr. Denne frivillige grupperingen av kunstnere har etablert et samarbeid der de de siste tre årene har utviklet iskunstprosjekter. De utvikler sine egne kunstprosjekter, har skoleklasser på isen og samarbeider med Maihaugen og Hunderfossen om aktivitetstilbud der is og snø inngår. De har vært gjennom en prøveperiode på tre år, og vil nå mer systematisk ha tilbud til skoleklasser og andre grupper. Til det trenger de klassesett med utstyr til bruk på isen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?