Isskjæring på Nærsnes

Nærsnes kystlag får 160.000 kroner til bygging av isstabel og formidling av historie om islagring.

Kystlaget ble etablert i år 2000, og har sitt tilhold i Nærsnesbukta. Her jobber de for å bevare og å formidle kystkultur. Nærsnes har lange tradisjoner innen blant annet iseksport. Tema isskjæring og eksport er godt dokumentert, men mellomlagringen i isstabler er lite kjent. På Nærsnes er det flere steder hvor grunnmurene etter isbinger fortsatt er synlige. Nå ønsker kystlaget å bygge opp igjen en slik isstabel på en av grunnmurene. Lokaliteten er lett synlig og tilgjengelig fra kyststien. Det skal også lages presentasjonsmateriell som formidler historien med tekst og bilder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?