Istandsetting av Haugsmølla

Stiftelsen Haugsmølla får 150.000 kroner til å sette i stand anlegget slik at de kan male korn på mølla.

Stiftelsen Haugsmølla i Åsnes kommune driver mølla på dugnad med stort engasjement, og de har som mål å sette i stand anlegget slik at de kan male korn på mølla.

Det er imidlertid nødvendig med flere utbedringer før de kommer så langt, og nå får de 150.000 kroner til reparasjon av tømmerkiste og vannrenne.

Mølla er et landemerke som er lett tilgjengelig for publikum. Den er et godt bevart kulturminne som representerer landbruket og den teknologiske utvikling knyttet til maling av korn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?