Istandsetting av klubblokale

Gausdal Friidrettsklubb får 95.000 kroner til oppgradering av brakker og container til tidtagerbu, klubbrom og lager.

Klubben fikk ny stadion i 2011 og har siden da bygd stein på stein. De har kjøpt inn mye utstyr og de har skaffet brakker som brukes til tidtagerbu, lager og oppholdsrom. Klubben skal nå i gang med et prosjekt der brakker og container oppgraderes og settes i stand slik at tidtagerbu, oppholdsrom og lager blir mer funksjonelt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?