Istandsetting av kulturminne

Heggedal Nærmiljøsentral får 500.000 kroner til tilgjengeliggjøring av kraftstasjonene i Kistefossdammen i Heggedal.

I samarbeid med Heggedal og omegn historielag arbeider Nærmiljøsentralen med tilrettelegging av kulturminner og lokalhistorie. Prosjektet de nå skal i gang med er å tilgjengeliggjøre kraftstasjonen i Kistefossdammen i Heggedal. Dette skal gjøres på en slik måte at det både kan vises frem og bidra til større forståelse for Heggedals industrihistorie. Kraftstasjonen ble bygget i 1911 og var i drift til Heggedal Ullvarefabrikk ble nedlagt i 1958. På midten av 1980-tallet ble kraftstasjonen revet og turbinene ble dekket med jordmasser. Selve demningen er intakt og i tilknytning til anlegget ble det bygget en damvokterbolig som nå er under restaurering. Gjennom gjenreising av kraftverkbygningen og formidling rundt dette vil sentral historie formidles. Prosjektet gjøres også i nært samarbeid med Hovedgården ungdomsskole, så her vil det bringes liv til lokal historie på tvers av generasjoner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?