Istandsetting av murene på Sarabråten

ØSTMARKAS VENNER får 200000 kroner til Sarabråten – tørrmuring

Østmarkas Venner har som formål å bidra til å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. De mener at kulturminnene etter flere hundre år med setring, hogst og fløting i Østmarka skaper en merverdi for friluftslivet og muligheten for opplevelser. De får støtte til å sikre murene på Sarabråten, som er et populært og mye brukt turmål for barnefamilier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?