Istandsetting av tømmerrenne til gangbro

STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET fikk 2 300 000 kroner til Tømmerrenna på Labro i 2024

Labromuseene ligger på Labro utenfor Kongsberg. Avdelingen består av Norsk Vassdragsmuseum og Numedalslågens Fløtningsmuseum. Vassdragsmuseet er lokalisert i Labro kraftstasjon fra 1910 og viser kraftproduksjon og eldre tiders utnyttelse av vannkraft langs Numedalslågen. Numedalslågens Fløtningsmuseum er lokalisert i damhuset til Labro kraftstasjon og tar for seg tømmerhogstens og tømmerfløtingens historie i dalføret. I dette prosjektet samarbeider museet med Tømmerrennas Venner om bevaring av tømmerrenna på Labro, samt å dokumentere og formidle kunnskap om fløtningsinnretninger og kulturminner knyttet til Numedalsvassdraget. Ved å restaurere det lange brospennet over lågen, vil tømmerrenna kunne brukes som gangbro, og være et attraktivt mål både for turgåere og besøkende på museet. Stiftelsen Buskerudmuseet har fått tildelt 2 300 000 kr til restaurering av tømmerrenne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?