Istunnel til fortiden – Mímisbrunnr Klimapark

Ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen er det hugget en istunnel som tar deg 70 meter inn i isen i Juvfonne. Vi har bidratt med til sammen over 3 millioner kroner til Mímisbrunnr Klimapark 2469.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med midler til klimaparken i to omganger. Våren 2011 ble det gitt 2.469.000 til gangsti. Og i 2013 ble det gitt 700.000 kroner til aktivitets- og formidlingstiltak.

6000 år tilbake i tid

Mímisbrunnr Klimapark, med sin istunnel, ligger ved Juvasshytta 1850 meter over havet ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Istunnelen tar deg 6000 år tilbake i tid. Her kan du lære om vår klimahistorie og flere tusen års historie om jakt og fangst. Inne i isen kan du gå i ulike rom og ganger.

Det hele er designet og lyssatt av kunstner Peder Istad.

I dette området ved foten av Galdhøpiggen får du enestående innsikt i kulturhistorie og natur. Rundt Juvfonna er det et 2000 år gammelt fangstanlegg for villrein. Over 700 arkeologiske funn har smeltet ut av isen. Her er også permafrost, isbreer, høyfjellsbotanikk og reinsdyr.

Kunnskap og visdom

Mímisbrunnr var i norrøn mytologi kilden til kunnskap og visdom. Det er forskning og formidling som står i høysetet i klimaparken. I området gjøres i dag en rekke målinger for blant annet klimaforskning, og gjennom Mímisbrunnr Klimapark formidles forskningsresultatene og områdets historie til publikum.

Åpning av gangveien høsten 2013

For å verne faunaen og landskapet i området, og gjøre klimaparken tilgjengelig for alle, var det nødvendig å bygge en gangvei inn til istunnelen. I tillegg er det bygget steintrapper frem til utsiktspunktet. Den stødige steintrappa er bygget av sherpaer fra Nepal.

Under åpningen av gangveien inn til istunnelen ble første del av en helt ny opera vist på det spektakulære utsiktspunktet mot Kjelbreen, med fjellet og brevannet som kulisse. Forestillingen, som heter Stemmen fra Mimisbrunnr består av tekst fra det norrøne diktet Voluspå. Det ble fremført av mezzosopran Ingeborg Gillebo i rollen som Volven. Komponist er Ragnar Søderlind. Åtte strofer av diktets 66 strofer ble fremført, og ble presentert som første del av et planlagt verk over hele Voluspå.

– I dette landskapet må det være noe kraftfullt. Det kunne selvsagt ha vært metallrock, men det ble opera, sa Dag Inge Bakke, som sammen med Espen Finstad har hatt ideen bak forestillingen og vært koordinatorer.

Musikken er også lydkulisse inne i istunnelen.

Stolt bidragsyter

Styreleder i Sparebankstiftelsen DNB, Randi Eek Thorsen, sa i sin åpningstale at det er en enorm glede og et privilegium å få bidra til det unike prosjektet, og å få støtte mennesker med så gode ideer, så høy kompetanse og slik kvalitetsbevissthet, som jobber så aktivt for å skape noe bra og betydningsfullt.

– Noen har omtalt prosjektet som galskap. Hvis dette er en form for galskap, som bidrar til å formidle klimaprosesser og kultur- og naturhistorie på en så bra måte, så takk og lov for galskapen, sa styrelederen. Hun takket alle som har jobbet for å få klimaparken realisert, og alle som har heiet på dem. – Uten støttespillere kommer du ingen vei.

Besøk klimaparken

Det går asfaltert bilvei til Juvasshytta. Veien er åpen fra midten av mai til midten av oktober. Det tar om lag 45 minutter med bil eller buss fra Lom sentrum.

Mer info: http://mimisbrunnr.no/

Mimisbrunnr Klimapark
Mímisbrunnr Klimapark, med sin istunnel, ligger ved Juvasshytta ved foten av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Inne i isen kan du gå i ulike rom og ganger. Istunnelsen er gravd ut med øks og designet og lyssatt av kunstner Peder Istad. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?