IT i integreringsarbeid

LOPE FORENING FOR MIKROINTEGRERING får 40 000 kroner til utstyr til kursing

Gjennom prosjektet har LOPE forening for mikrointegrering satt mål om å styrke digital kompetanse hos innvandrere. Med høyere ferdigheter kan både barn og foreldre navigere en stadig mer digital hverdag, bidra aktivt i samfunnet. LOPE FORENING FOR MIKROINTEGRERING har fått tildelt 40 000 kr til utstyr til kursing.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?