Ivaretakelse og formidling av urterik engmark

For å få kunnskap om, ta vare på og øke interessen for urterike enger, setter Høgskulen på Vestlandet med flere, i gang et tverrfaglig prosjekt.

Foto: Leif Hauge

Artsrike kulturmarker er under press og forsvinner i stort tempo. Urterike slåtteenger er en slik kulturmarkstype. Mange er opptatt av dette, og kunnskapsformidling står sentralt for å sikre riktige tiltak. I prosjektet skal det utvikles læringsmateriell i tillegg til at andre formidlingsaktiviteter skal gjennomføres.

Det skal også etableres visningssteder på Linderud gård, ved NMBU og på Astruptunet, hvor urterike enger skal dyrkes og bli arenaer for formidling og aktiviteter.

Prosjektet skal inspirere til økt interesse for natur og viltvoksende vegetasjon.

Høgskulen på Vestlandet får 2,96 millioner kroner til lærings- og undervisningsmateriell, formidlingsaktiviteter og etablering av visningsområder.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?