Jadratun, sosial uteplass og møtepunkt

I/S JADRATUN fikk 70 000 kroner til gapahuk, benker og bord i 2024

Med utvikling av uteområdet rundt Jadratun, blir stedet et inkluderende samlingssted for alle i bygda, og ikke minst et naturlig midtpunkt for fritidsaktiviteter som kommer befolkningen og tilreisende til gode. I/S Jadratun har fått tildelt 70 000 kr til oppsetting av benker og bord, samt konstruksjonen av en gapahuk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?