Jar IL Hockey

Jar IL Hockey får 100.000 kroner til minivant.

Klubben feiret 80 år i 2014 og er i vekst etter at de nå har fått realisert en gammel drøm om egen hall – Jar isforum. Hallen sto klar i 2013, og aktiviten i hallen blomstrer hele året. På en trening kan det være opp mot 50 barn på isen samtidig, og også under kamper er det ofte to kamper som går samtidig for å utnytte istiden. Nå trenger de minivant for å kunne få til en hensiktsmessig og trygg inndeling av banen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?