Jazzopplæring for barn og unge

Improbasen har fått søtte til sitt arbeid for å lære jazz til barn og unge.

Foto: Margrethe Rosenlund

Improbasen er et ressurssenter for barn og unge som vil lære om jazz og improvisasjonsmusikk. De har utviklet en egen pedagogisk metode for jazzundervisningen.

Improbasen har blant annet tilbud hos kulturskoler landet rundt. Elevene får ukentlig undervisning, både individuelt og i samspill med andre elever.

Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har Improbasen blant annet fått mulighet til å hente inn toppmusikere som har tilført spisskompetanse på ulike instrumentgrupper og spesialfelt, i forbindelse med ulike seminarer og prosjekter.

Tildelinger

  • 1,2 millioner kroner til instrumenter og jazzopplæring for årene 2020-2023.
  • 1 million kroner i 2016 til sitt arbeid for å lære jazz til barn og unge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?